среда, 25 мая 2016 г.

Budowa ogrodzenia PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę ani informowania tego faktu gminie nie licząc wyjątkowych wypadków.

Projekotwanie sztachety Winylowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu gminie prócz wyjątkowych przypadków.

Sztachetki z PCV na plot i bramkę ze sztachet nie przewyższające poziomu 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma sąsiadującymi działkami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plot z Winylu na plot i furtkę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu i planowany termin startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dodać oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji balaski PVC na plot i bramkę ze sztachetek zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę płotu wolno zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy projektowane balustrady z Winylu na plot i furtę ze sztachetek jest niekompatybilne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku jak proponowane ploty z plastiku na plot i bramkę ogrodzeniowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий